Eğitim Programları

Eğitim Atölyeleri
 

Mustafa Ayaz Müzesi; her yaş grubundan izleyiciyi sanatla buluşturmayı, toplumda müze bilincini yaygınlaştırmayı ve sanatı ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Müzede yer alan atölyelerde bu amaç doğrultusunda, yorum ve yaratıcılığa dayanan eğitim programları hazırlanarak, sanata ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerle bilgi ve deneyimler paylaşılıyor.
 

Atölyeler hakkında detaylı bilgi için: +90 312 285 89 98